About

2002’den beri yılda en az bir kere farklı ülkelerde düzenlenmekte olan Eclectic Tech Carnival’ı 9-13 Eylül 2009 tarihleri arasında İstanbul’da!

Eclectic Tech Carnival’ı sanat ve teknolojiyi politik ve toplumsal farkındalık ve katılımın artırılması doğrultusunda kullanmayı kendisine dert edinmiş, bununla ilgilenen kadınları İstanbul’da bir araya getirecek 5 günlük bir festival. Festival atölyeler, söyleşiler, tatışmalar ve performanslara ek olarak yerel kadın örgütleri ile bağlantıya geçerek farklı coğrafyalardan gelen kadınların deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmalarını amaçlıyor. Buluşma sanat ve teknolojinin farklı kullanımları sayesinde uluslararası çalışma fırsatlarını ortaya çıkartmak kadar Türkiye özelinde teknoloji üzerine düşünen ve bu alanda çalışan kadınları bir araya getirmeyi de hedeflemekte. Bu karşılaşmalar sürecinde hem sanat ve teknolojiyi birbirimizle iletişime geçmek için nasıl kullanabileceğimizi tartışmak hem de birbirinden farklı olan politik bağlamlarımızı anlayarak yerel ve bölgesel düzeylerde “erkeklik sorununa” dair farkındalık oluşturmak ve tabandan aktivizm için farklı stratejiler oluşturmak istiyoruz. Nihai amacımız farklılık, tolerans ve toplumsal angajmana adanmış yerel ve bölgesel sanatçı, aktivist ve teknik uzmanlar ağı kurmaktır.

Dünyanın her yerinde kadınlar farklı biçimlerde ayrımcılık ve cinsiyetçilliğe maruz kalıyorlar.  Bazen teknik altyapının yetersizliğinden bazen de bilim ve teknolojinin eril bir alan olduğuna dair yanılsamanın baskısı yüzünden kadınların teknoloji ile ilişkisi hala çok sorunlu. Donna Haraway, Sandy Stone, ve Katie King gibi feminist yazarlar bizleri birbirimizden ayıran bilimsel ve teknolojik hiyerarşileri feminist teknolojiler geliştirerek yıkmayı ve teknolojiyi ezilen grupları birbirlerine bağlayacak bir araç olarak kullanmayı önermişlerdi. Bizler bu öneriden yola çıkarak sanatın hem teknolojiyi dönüştürüebilecek hem de farklı deneyimlerden gelen kadınların politik ve toplumsal katılımlarının artırılmasını sağlayacak bir araç olarak kullanabileceğini düşünüyoruz. Yaratıcı süreçler politik mesajların iletmenin ve kendimiz güçlendirmenin farklı ve eğlenceli bir yolu olarak kuullanılabilir. Benzer şekilde websiteleri, internet tartışma grupları, dijital sanat, video ve multimedia performansları gibi teknolojiler yeni seslerin duyulmasının yolunu açabilir. Fakat genellikle kadınların erkekler tarafından domine edilen teknoloji alanına girmeleri oldukça zordur.  Örneğin pek çok kadına bir websitesi yapmak neredyse imkansız gibi görünür. Bu nedenle kadınların utanıp sıkılmadan ve hatta “aptal sorular” sormaktan çekinmeden birbirlerinden öğrenebilcekleri “güvenli” bir ortama ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Eclectic Tech Carnival birbirimize teknoloji hakkında en basitinden en can alıcısına kadar her türlü soruyu sormaktan  korkmadığımız ve birbirimizi geliştirdiğimiz böyle bir ortam olmaya çalışmaktadır.

Eclectic Tech Carnival bilgisayar donanımından açık kaynak ve özgür yazılım kurulum ve kullanımına kadar kadınlar tarafından organize edilen pek çok farklı atölye programını, sanat sergilerini ve farklı kültürel etkinliklerini sadece kadınlara sunan bir ortamdır.  Festivalde dünyanın dört bir yanından kadınlar hem öğretmen hem de öğrenci olarak birbirlerini geliştirir ve güçlendirir. Bazılarımız ileri bilgisayar bilgilerimizi getiririz festivale, bazılarımızsa benzersiz kültürel ve topumsal deneyimlerimizi.

Amaçlarımız:

1) Açık ve özgür kaynak yazılımlarını tanıtarak ve uygulamalı olarak öğrenerek bu tür yazılımlar hakkında farkındalık yaratmak ve kullanımlarını yaygınlaştırmak.
2) Kadınlara özellikle teknolojik ve performans sanatlarını uygulama fırsatı tanıyarak ayrımcılığa, siddete, cinsiyetçiliğe ve dışlanmaya karşı kendimizi güçlendirmek ve örgütlemek
3) Özellikle Balkanlar ve Orta Doğu’ya odaklanarak sanatın demokratik katlım, politik angajman ve kendimizi güçlendirmenin etkili ve dönüştürücü bir yolu olarak tartışmak ve uygulamaya koymak
4) Kadın konusunda çalışan inisiyatiflerle birlikte yaratıcı iletişim yolları geliştirerek kamusal görünürlülüğün artırılması yönünde desteklemek
5) Deneyimlerimizi ve zorluklarımız paylaşmak, birbirimizin farklı toplumsal bağlamlarını anlamak ve küresel ölçekte toplumsal değişimi gerçekleştirmek için stratejiler üretmek
6) Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ekseninde toplumsal cinsiyet eşitlik felsefesini ve pratiğini yaymaya yönelik bir kadın ağı kurmak.

Buluşmada kadınların ve toplumsal cinsiyet azınlıklarının kendilerini özgürce ifade ettikleri, deneyimlerini paylaştıkları, beraber eğlendikleri ve “saçma” denilen soruları çekinmeden sordukları bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Konularında uzman kadınlar tarafından yapılan katılımcı pratik ve kuramsal atölyelerde toplumsal cinsiyet, yaratıcı teknoloji ve performans, kamusal katılım ve medya çalışmaları gibi konuları tartışmak istiyoruz.
Atölye ve sunumların programı katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacaktır. Fakat şimdiden festivalde aşağıdaki konularla ilgili atölyeler içereceğinden emin olabilirsiniz:

*temel bilgisayar donanımı – katılımcıların bilgisayarı demonte ettiği, parçaların ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrendiği günlük atölyeler
*Linux işletim sistemi yükleme ve uygulama
* Firefox, Thunderbird, Open Office, the Gimp gibi açık kaynak metin ve imaj editörü, web tarayıcısı yazılımları yükleme ve kullanma
*ağ oluşturma;
*  Python programlama diline giriş ;
*özgür, açık ve yasal olmayan yazılımlar hakkında kuramsal sunum ve tartışmalar ;
*resim gibi klasik sanat biçimleri ve özgür yazılım hareketleri arasındaki bağlantılar hakkında sunumlar;
*UpStage, KeyWorx and Pure Data gibi yaratıcı yazılımlar üzerine uygulamalı atölyeler;
* Drupal gibi içerik yöneticisi programlar üzerine atölye ;
*temel HTML ve websitesi hazırlama atölyeleri;
*fikri mülkiyet hakları üzerine sunumlar: Creative Commons (kısaca CC) kâr amacı gütmeyen, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan ve telif hakları (copyright) yerine “copyleft”in kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışan düşünce hareketi ve organizasyonu üzerine tartışma.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: